L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    27 พฤษภาคม 2567     เวลา  06.00  น.
     ถึงวันที่      12 มิถุนายน 2567     เวลา  16.30  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567
     17 พ.ค. 2567 เวลา 10.02 น.   นายจิรายุทธ ติ๊บดี
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
     3 พ.ย. 2566 เวลา 09.20 น.   นายจิรายุทธ ติ๊บดี
ติดต่อสอบถาม
มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง